Vertrouwenspersoon

De Intern Vertrouwens Persoon (IVP) of ‘vertrouwenspersoon’ stimuleert en ontwikkelt, in overleg met de kerkenraad, initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente. De vertrouwenspersoon maakt daarbij gebruik van het Stappenplan Veilig Jeugdwerk.

De IVP of ‘vertrouwenspersoon’, verzorgt de eerste opvang bij klachten, die betrekking hebben op seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door leden of ex-leden van de Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid en de Nederlands Gereformeerde kerken in de regio Utrecht. De vertrouwenspersoon is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in vertrouwen verstrekte informatie en werkt volledig zelfstandig. Wel is de vertrouwenspersoon vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen of (deelnemers van) het IVP-netwerk. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon binnen het IVP-netwerk.

Meer informatie over de (functie van) vertrouwenspersoon in onze kerken is te vinden onder https://meldpuntmisbruik.nl.

Log in als lid voor meer informatie over gegevens van de contactpersonen

Stuur een mail