Kerkdiensten


Iedere zondag word er een dienst gehouden. Normaal gesproken om 10.00 uur.  Deze dienst is het centrale deel van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we God en ook elkaar. Hier willen we God prijzen, van hem en zijn woord leren. Ook willen we hier tot hem bidden. Je bent daarbij hartelijk welkom.

kerkdienst
De dienst, is echt een dienst voor de hele gemeente, van jong tot oud. Een dienst begint met een welkom en mededelingen door de ouderling die dienst heeft op die dag. De dienst gaat normaal gesproken via een bepaald patroon, de liturgie.  We beginnen de dienst met het zingen van een aantal liederen. Op die manier willen we God eren en aanbidden. De muzikale begeleiding wordt gedaan door verschillende muziekteams. Alle te zingen liederen worden geprojecteerd via een beamer zodat iedereen kan meezingen. Vervolgens wordt er afwisselend gebeden, gelezen uit de Bijbel, en gezongen. Er is ook altijd een collecte voor een goed doel. Een groot deel van de dienst ingevuld met een preek. Meestal wordt die gehouden door een dominee. In die preek krijgen we uitleg over de Bijbel en wat dat betekend voor ons dagelijks leven. De dienst wordt afgesloten met het geven van de zegen. Zo mag iedereen gezegend de dienst verlaten.

Tijdens de ochtend dienst is er een crèche voor de allerkleinsten, van 0 t/m 2 jaar, in 2 leeftijdsgroepen. Hierbij werken we samen met de Kerk van de Nazarener, die ook in het Corderius diensten houdt.
Daarnaast is er een Bijbelklas voor kinderen van 3 jaar t/m groep 2 van de basisschool (deze begint gelijk om 10 uur in het bijbelklaslokaal), een Bijbelklas voor groep 3 t/m groep 5 van de basisschool en een bijbelklas voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Normaal gesproken beginnen we de dienst met de kinderen vanaf groep 3 in de dienst en gaan ze gezamenlijk naar hun eigen dienst. Ze komen aan het eind van de dienst ook weer gezamenlijk terug. In deze kinderdiensten krijgen de kinderen een Bijbelverhaal te horen en wordt er een verwerking gemaakt. Ook wordt er gebeden met de kinderen. De 2e zondag van de maand is er een kinderzangdienst voor alle groepen samen. In de dienst is er meestal een kindermoment.

Na de dienst is er altijd koffie / thee drinken. Dan is er tijd voor onderlinge ontmoeting.

Daarnaast hebben we ook speciale diensten zoals doopdiensten, belijdenisdiensten, avondmaalsdiensten en themadiensten. De doop-, belijdenis- en themadiensten zijn onregelmatig, de avondmaalsdienst is normaal gesproken op de tweede zondag van de maand.