Contact

Pastoraal

Heb je vragen over geloof, de Bijbel of dingen waar je mee zit neem dan gerust contact op met onze scriba

Algemeen

Indien je meer te weten wilt komen over onze gemeente of andere zaken rondom onze gemeente neem dan contact op met onze contactpersoon. scriba NGK Amersfoort Zuid

Bloemstuk ons logo

Postadres

Postadres: Postbus 2237, 3800 CE Amersfoort

Locatie en Parkeerinformatie

Onze Kerkdiensten worden gehouden in de aula van het Corderius College.
Adres: De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

Rekeningnummers

Kerk:
IBAN NL77 INGB 000.92.80.467 of
IBAN NL72 RABO 037.29.58.230
t.n.v. NGK Amersfoort Zuid

Diaconie:
IBAN NL44 RABO 035.99.71.598
t.n.v. Diaconie NGK Amersfoort

Zending:
IBAN NL74 INGB 000.34.30.839
t.n.v. Zendingscie. NGK Amersfoort

Sântimreu:
IBAN NL52 RABO 033.59.08.179
t.n.v. Stichting Amersfoort-Sântimreu

 

Heb je vragen over de website dan kan je terecht bij de Webmaster