Wat geloven wij

De apostolische geloofsbelijdenis

De apostolische geloofsbelijdenis is al heel lang geleden opgesteld. Hieronder vind je een moderne vertaling daarvan. Deze belijdenis sluit goed aan bij wat wij geloven. We staan daarbij in een hele lange traditie. Het geloof heeft in het verleden veel mensen steun verleend en doet dat nu nog steeds en zal dat ook nog in de toekomst doen.

Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.