Bijzondere diensten

Speciale diensten

Naast de gewone diensten zijn er af en toe ook diensten met een bijzonder karakter.

Doopdiensten

De doop is voor ons een belangrijk teken dat God met ons een verbond wil aangaan. God wil niets liever dat wij als mensen met Hem een relatie willen aangaan. God biedt die relatie aan ons aan. Het teken daarvan is de doop. Wij mogen dat beantwoorden. Kinderen die geboren worden in onze gemeente mogen daarom gedoopt worden. Het is voor ons een feestelijk moment. Ook ouderen, die nog niet eerder dit teken hebben ontvangen kunnen gedoopt worden indien ze op dit aanbod van God willen ingaan. Normaal gesproken krijgt het kind, of de oudere bij de doop wat water over zich heen gegoten. In sommige kerken gebeurt de doop bij ouderen ook wel eens door volledige onderdompeling. Voor sommigen kan dit een mooi symbool zijn van een nieuwe start.

doop

Belijdenisdiensten

Kinderen die op wat oudere leeftijd bewust willen leven met God kunnen in het midden van de gemeente aangeven dat ze met God willen leven. We noemen dat belijdenis doen van je geloof. Meestal hebben de kinderen les gehad over het geloof en zijn tot de conclusie gekomen dat ook zij samen met God willen leven. Een feestelijke gebeurtenis. Ook komt het voor dat ouderen later tot die zelfde keus komen. Ook zij mogen daarvan getuigen tijdens het samenzijn van de gemeente. Deze getuigenissen zijn naast de blijdschap van de betrokkenen zelf voor veel mensen ook een bemoediging.

Avondmaalsdiensten

avondmaal
Iedere tweede zondag vieren we normaal gesproken het Heilig avondmaal. Bij deze viering denken we er aan dat Jezus voor ons gestorven. Het is ook een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Jezus vierde toen met zijn leerlingen het Pesach feest. Door wat brood te eten en wat wijn te drinken als symbool mogen we geloven dat we met Jezus verenigd worden. Dat betekent zoiets als dat we door in Hem te geloven door Jezus voor God mogen staan als verloste mensen. Jezus heeft het Heilig avondmaal zelf ingesteld.
Bij ons is het gebruikelijk dat de leden die geloofsbelijdenis hebben gedaan aan dit avondmaal deelnemen. Er staat een tafel gedekt voorin de zaal en we staan in een kring om mee te doen. De kinderen zitten midden in de kring. Er wordt een stukje brood, en een slokje wijn of druivensap uitgedeeld. Het is een feestelijke gebeurtenis waarin we ons ook samen verbonden voelen.

Themadiensten

Zo af en toen zijn er ook diensten met een bepaald thema, een speciaal onderwerp wat actueel is, of bijvoorbeeld een jeugddienst. Deze diensten worden wat uitgebreider voorbereid waarbij dan ook meerdere gemeenteleden betrokken zijn. Meestal is er een keer per maand zo’n extra voorbereidde dienst.