Wie wij zijn

Wij willen Jezus graag volgen in ons leven. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. In de Bijbel kunnen we lezen wat Gods bedoeling is met ons en deze wereld. De gemeente bestaat uit zo’n 250 betrokken leden. In navolging van Jezus willen we graag betrokken zijn op elkaar en op de omgeving waar we leven.

Onze gemeente is een gemeente in de gereformeerde traditie met evangelische kenmerken. We proberen op een eigentijdse manier invulling te geven aan ons geloof. Dit komt ook tot uitdrukking in de wekelijkse diensten die we hebben. In die diensten vinden we een goede uitleg van de Bijbel erg belangrijk. Daarnaast willen we God eren door middel van zang en gebed. De zang wordt begeleid door verschillende muziekteams. We zingen uit allerlei liedbundels zowel de traditionele als ook moderne liederen. Met ons gebed willen we betrokken zijn op God, elkaar en onze omgeving. Deze samenkomsten vinden plaats op zondag in de aula van het Corderius College. Er is dan ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor de jongsten is er tijdens de dienst een creche en voor de jongeren tot en met groep 8 zijn er speciale bijbelklassen. Ben je benieuwd, beluister dan gerust eens een van onze diensten.Je bent ook hartelijk welkom in onze diensten. Spreek ons gerust aan!

Er zijn ook allerlei activiteiten door de week, zoals jeugdclubs en gespreksgroepen over de Bijbel. Op deze manier kunnen we elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen.

Onze gemeente maakte deel uit van het landelijke verband van Nederlands Gereformeerde Kerken. Door een fusie op landelijk niveau, maken we vanaf mei 2023 deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Plaatselijke zelfstandigheid vinden we belangrijk maar toch staan we als kerk niet alleen.