Meebeleven


Live dienst

Je kunt live meeluisteren met onze kerkdiensten. Ongeveer 10 minuten voor aanvangstijd (normaal gesproken zondags om 10.00 uur) wordt de live uitzending gestart. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden.

Blijf je een bandje horen met “er is op dit moment geen uitzending” terwijl er een kerkdienst uitgezonden zou moeten worden, dan kun je proberen deze bladzijde opnieuw te laden door op onderstaande button of F5 te klikken en vervolgens weer op de pijl. Mocht dat alsnog niet werken dan is er mogelijk een technisch probleem waardoor een live uitzending niet mogelijk is.

Audio

Live meeluisteren

Collecte

givt-button

Het rooster wordt opgehaald…

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan

Opnames van voorgaande diensten

Het is mogelijk om opnames van eerdere diensten te beluisteren en te bekijken. Selecteer daarvoor de dienst die je wilt beluisteren / bekijken en klik vervolgens op de button met de pijl. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden. Oudere opnames zijn alleen voor leden te beluisteren door in te loggen op deze site. De geblokkeerde diensten zullen dan beschikbaar worden om te beluisteren.

Audio

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan

Video

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies in de balk onderaan


Liturgie

Dienstcoördinatoren van de NGK Amersfoort Zuid kunnen op het besloten deel onder menu Liturgie toevoegen een nieuwe liturgie plaatsen.

Hieronder kan je de bijbehorende liturgie downloaden. Klik in de kolom Datum-tijd op de gewenste liturgie. Eventueel kun je ook de Bijbeltekst in de Omschrijving kolom selecteren. Deze wordt in een nieuw tabblad geopend.

LiturgieOmschrijving
20210704 10-00 UurA. Siebenga - Matteus 13: 24-30
20210711 10-00 UurK. Smouter - Lukas 7 : 18-23 en Jesaja 29 : 18-21 - Afscheid bijbelklas4 kinderen - H. avondmaal
20210718 10-00 UurH. van Winkelhoff - Romeinen13 : 8-10 en Psalm51 - Gebroken mensen
20210725 10-00 UurF. Gerkema - Exodus 17 : 8-16
20210801 10-00 UurK.C. Smouter - Exodus 12 : 1-14, 21-28
20210808 10-00 UurW. van Dijk - Genesis 6:9-18, Psalm 116:12-19 en 2Korintiers 5:16-19 - H. avondmaal
20210815 10-00 UurR. Koelewijn - Prediker 4: 4 tot 6 en Filippenzen 4: 1-9 - De liefde van de Vader geeft vreugdevolle Rust
20210822 10-00 UurG. Bronsveld - Prediker 1
20210829 10-00 UurA. Siebenga - 2 Kronieken 24: 1 - 27
20210905 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 2: 4b-9 en Openbaring 21: 1-5 - Afscheid Pastor Erik - À Dieu, onderweg naar de tuin-stad!
20210912 10-00 UurJ. Winter - 1 Petrus 4: 1 – 12- H. Avondmaal
20210919 10-00 UurC. Lodewijk - Ezra 1: 1 – 6 en Ezra 4: 1 – 4, 8, 12 – 16 - Startzondag, bevestiging ambtsdragers
20210926 10-00 UurG.J. Lakerveld - Romeinen 8: 12 - 17 en Marcus 1: 1 – 11
20211003 10-00 UurH. van Winkelhoff - Psalm 46 en Lukas 17: 20,21 - Niet van deze wereld
20211010 10-00 UurW. Louwerse- Johannes 6: 48-51 en 67-69 - H. Avondmaal
20211017 10-00 UurR. van Lente- Deuteronomium15: 7 – 11 en Marcus 10: 17 – 31- Michazondag
20211024 10-00 Uur A. Oussoren- Psalm. 77: 4-10 en Johannes 5:1-9 - Themazondag
20211031 10-00 UurK.C. Smouter - Psalm. 57 - Themazondag
20211107 10-00 UurThemazondag
20211114 10-00 Uur F. Schneider / G.J. Zwarts- Jesaja 49:14-20 - H. Avondmaal / Doopdienst
20211121 10-00 UurW. Louwerse- Psalm 73
20211128 10-00 UurE. Messelink - Hebreeën 11: 1-12 en 12: 1-2 - Eeuwigheidszondag
20211205 10-00 UurJ. Bouma - Mattheus 1: 18-25
20211212 10-00 UurH. van Winkelhoff - Mattheüs 1: 2-6 - Een doorbraak - H. Avondmaal
20211219 10-00 UurF. Schneider - Lucas 1 : 5-25
20211225 10-00 UurA. Siebenga - Jesaja 9: 1 – 6 en Lucas 2: 1 – 21 - Kerst
20211226 10-00 Uur2e Kerstdag – Lessons & Carols
20211231 19-00 UurF. Gerkema - Psalm 90 - Oudjaarsavond
20220102 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 1:1-8; 24-27; 2:4-7 - Het Begin
20220109 10-00 UurW. van Dijk - Psalm 23 - H. Avondmaal
20220116 10-00 Uur J. Winter - Lucas 10: 38 - 42
20220123 10-00 UurE.J. Messelink - Filippenzen 2: 1-11
20220130 10-00 Uur KC Smouter - Openbaring 6
20220206 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 2:18-23; 3:8-13, 16-21 - What’s in a name?
20220213 10-00 UurH. v. Winkelhoff - Lukas 3: 1-18 - Tegenstem
20220220 10-00 UurJ. Gerkema - Kolossenzen 3: 5-17
20220227 10-00 UurF. Gerkema - Numeri 6 : 22-27
20220306 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 4 - Twee-deling
20220313 10-00 UurWJ van der Linde - Romeinen 8: 31-39 - Biddag, Heilig Avondmaal
20220320 10-00 UurK.C. Smouter - Jeremia 18:1-12
20220327 10-00 UurJeugddienst - Ruth 2
20220403 10-00 UurE Mouissie - Hebreeën 11- Doopdienst
20220410 10-00 UurA. van der Dussen - Johannes 12:12-15, 23-26 en Romeinen 5:12-21 - De rechtvaardigheid van één enkel mens...
20220417 10-00 UurW. van Dijk - Romeinen 13: 8 - 12 en Lucas 23:50- 24:12 - Paasfeest
20220415 19-30 UurT.A. Abbring - Psalm 22 en Matt. 27:27-54 - Goede vrijdag
20220424 10-00 UurA. Siebenga - Johannes 21 : 1 - 14
20220501 10-00 UurE. Messelink - 1 Korintiers 15: 1 - 21
20220508 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 6:5-18; 9:20-29 en Johannes 1:29-34 - Kom aan boord
20220515 10-00 UurC.J. van Rhijn - 1 Korintiers 12: 12 - 31 - Verschillende vrucht dragen
20220522 10-00 UurW. al Asaad - Johannes 20: 19 – 32
20220529 10-00 UurE.J. Messelink - Efeziërs 4: 11-16 en 1 Petrus 2: 1-5 - Oei ik groei
20220605 10-00 UurE. J. Broekhuizen - Handelingen 2: 22 - 42 - Pinksteren
20220612 10-00 UurB.J. Eikelboom - Marcus 3 : 20 – 35 - Afscheid van een Bijbelklas, H. Avondmaal
20220619 10-00 Uur P. Bustra - Romeinen 2:1-5 en Mattheus 7: 1-12
20220626 10-00 UurG. van Harten - Genesis 1: 1 – 2: 4 - Belijdenisdienst
20220703 10-00 UurE.J. Messelink - Mattheus 5: 1 – 12
20220710 10-00 UurD.J. Welfing - Johannes 1: 14-18 en Romeinen 8: 1-11
20220717 10-00 Uur A. Siebenga - Jesaja 63:1-6, 7-9
20220724 10-00 Uur F. Gerkema - Psalm 84
20220807 10-00 Uur J. Gerkema - Psalm 119: 25 – 32
20220814 10-00 Uur A. Siebenga - 2 Petrus 1:1-11 en Galaten 5:22,23
20220821 10-00 UurE.J. Messelink - Matteus 6: 1- 14 en 26-30
20220828 10-00 Uur J. Gerkema - Ezra 1: 1 – 7 en Ezra 3: 3, 4, 6 en 10 – 13
20220904 10-00 Uur E. Mouissie - Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-14
20220911 10-00 Uur H. van Winkelhoff - Psalm 44: 18-27 -Slaapt God? - H. Avondmaal
20220918 10-00 Uur F. Gerkema - 1 Petrus 4 : 7-11 - Startzondag - Bevestiging diaken - info kringen / goede doelen
20220925 10-00 UurW. van Dijk - Jakobus 5: 7 – 20 en Psalm 13
20221002 10-00 Uur E. Mouissie - Gen 12: 1 – 9, Gen 14: 11 - 16, Gen 18: 20 – 26 en 27 – 33 - Slachtoffercultuur
20221009 10-00 UurA. Balk - 1 Samuel 9: 1 – 10: 16 - Heilig Avondmaal
20221016 10-00 UurF. Schneider - Handelingen 6: 1-7 - Micha Zondag
20221023 10-00 UurE.J. Messelink - Kolossenzen 2: 6 – 15 en 3: 1 – 4
20221030 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 11: 27 – 12: 9 - een nieuwe stap zetten
20221106 10-00 UurMattheus 26:36-46, 27:46 en Lukas 24:25-27 - Jeugddienst
20221113 10-00 UurW.J. van der Linde - Markus 14 : 12 - 26 - Het avondmaal is een feestmaal
20221120 10-00 Uur F Gerkema - Psalm 56 - Voleindingszondag
20221127 14-00 UurF.R. Bruintjes - Psalm 119 : 52-56 en 61-63 en Handelingen 2 : 43-47 - Jubileumviering 50 jaar NGK Amersfoort
20221204 10-00 UurE. Mouissie - Gen. 17:1-6 en 15-17, Rom. 4:17-25, Joh. 8:48-59 - De schaterlach van het geloof
20221211 10-00 UurJ en F Gerkema - Johannes 13: 1-15 - Doop en belijdenisdienst
20221218 10-00 Uur B. Eikelboom - Mattheüs 1: 1 - 17 - Dirty Glory, een bijzonder geslachtsregister
20221225 10-00 UurA. Siebenga - Mattheüs. 2:1-12 - Kerstfeest
20221231 19-00 UurJ. Winter - Psalm 90 - Oudejaarsavond
20230101 11-00 UurE. Messelink - Openbaring 1 - Nieuwjaarsdag
20230108 10-00 UurH. van Winkelhoff - Efeze 5: 11-17 - De tijd uitkopen
20230115 10-00 UurW. Louwerse Mattheus 4: 12 – 17
20230122 10-00 Uur F Gerkema - Psalm 133
20230129 10-00 UurR. Koelewijn - Lukas 16: 9 tot 31
20230205 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 12:1-13:2 - Retourtje Egypte

Luisterwijzer

Voor sommige diensten is een preek luisterwijzer beschikbaar. Hieronder kun je hem downloaden. Kom je naar de dienst, kijk dan of er een luisterwijzer is, print hem uit en neem hem mee naar de dienst.

Luisterwijzer
Lw-20230129 10-00 Uur

Presentatie bij de preek

Presentatie bij de preek
Presentatie-20210718
Presentatie-20210725
Presentatie-20210815
Presentatie-20211114
Presentatie-20211121
Presentatie-20211128
Presentatie-20211205
Presentatie-20211219
Presentatie-20211225
Presentatie-20211226
Presentatie-20211231
Presentatie-20220102
Presentatie-20220109
Presentatie-20220116
Presentatie-20220123
Presentatie-20220130
Presentatie-20220206
Presentatie-20220213
Presentatie-20220220
Presentatie-20220227
Presentatie-20220306
Presentatie-20220313
Presentatie-20220320
Presentatie-20220327
Presentatie-20220403
Presentatie-20220410
Presentatie-20220417
Presentatie-20220424
Presentatie-20220501
Presentatie-20220508
Presentatie-20220515
Presentatie-20220522
Presentatie-20220529
Presentatie-20220605
Presentatie-20220612
Presentatie-20220619
Presentatie-20220626
Presentatie-20220703
Presentatie-20220710
Presentatie-20220717
Presentatie-20220724
Presentatie-20220807
Presentatie-20220814
Presentatie-20220821
Presentatie-20220828
Presentatie-20220904
Presentatie-20220911
Presentatie-20220918
Presentatie-20220925
Presentatie-20221002
Presentatie-20221009
Presentatie-20221016
Presentatie-20221023
Presentatie-20221030
Presentatie-20221106
Presentatie-20221113
Presentatie-20221120
Presentatie-20221127
Presentatie-20221204
Presentatie-20221211
Presentatie-20221225
Presentatie-20221231
Presentatie-20230108
Presentatie-20230115
Presentatie-20230121
Presentatie-20230122
Presentatie-20230129
Presentatie-20230205