Meebeleven


Live dienst

Je kunt live meeluisteren met onze kerkdiensten. Ongeveer 10 minuten voor aanvangstijd (normaal gesproken zondags om 10.00 uur) wordt de live uitzending gestart. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden.

Blijf je een bandje horen met “er is op dit moment geen uitzending” terwijl er een kerkdienst uitgezonden zou moeten worden, dan kun je proberen deze bladzijde opnieuw te laden door op onderstaande button of F5 te klikken en vervolgens weer op de pijl. Mocht dat alsnog niet werken dan is er mogelijk een technisch probleem waardoor een live uitzending niet mogelijk is.

Audio

Live meeluisteren

Collecte

givt-button

Het rooster wordt opgehaald…

Opnames van voorgaande diensten

Het is mogelijk om opnames van eerdere diensten te beluisteren en te bekijken. Selecteer daarvoor de dienst die je wilt beluisteren / bekijken en klik vervolgens op de button met de pijl. De bijbehorende liturgie kan je gewoonlijk onder aan deze bladzijde vinden. Oudere opnames zijn alleen voor leden te beluisteren door in te loggen op deze site. De geblokkeerde diensten zullen dan beschikbaar worden om te beluisteren.

Audio

VideoLiturgie

Dienstcoördinatoren van de NGK Amersfoort Zuid kunnen op het besloten deel onder menu Liturgie toevoegen een nieuwe liturgie plaatsen.

Hieronder kan je de bijbehorende liturgie downloaden. Klik in de kolom Datum-tijd op de gewenste liturgie. Eventueel kun je ook de Bijbeltekst in de Omschrijving kolom selecteren. Deze wordt in een nieuw tabblad geopend.

LiturgieOmschrijving
20220206 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 2:18-23; 3:8-13, 16-21 - What’s in a name?
20220213 10-00 UurH. v. Winkelhoff - Lukas 3: 1-18 - Tegenstem
20220220 10-00 UurJ. Gerkema - Kolossenzen 3: 5-17
20220227 10-00 UurF. Gerkema - Numeri 6 : 22-27
20220306 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 4 - Twee-deling
20220313 10-00 UurWJ van der Linde - Romeinen 8: 31-39 - Biddag, Heilig Avondmaal
20220320 10-00 UurK.C. Smouter - Jeremia 18:1-12
20220327 10-00 UurJeugddienst - Ruth 2
20220403 10-00 UurE Mouissie - Hebreeën 11- Doopdienst
20220410 10-00 UurA. van der Dussen - Johannes 12:12-15, 23-26 en Romeinen 5:12-21 - De rechtvaardigheid van één enkel mens...
20220417 10-00 UurW. van Dijk - Romeinen 13: 8 - 12 en Lucas 23:50- 24:12 - Paasfeest
20220415 19-30 UurT.A. Abbring - Psalm 22 en Matt. 27:27-54 - Goede vrijdag
20220424 10-00 UurA. Siebenga - Johannes 21 : 1 - 14
20220501 10-00 UurE. Messelink - 1 Korintiers 15: 1 - 21
20220508 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 6:5-18; 9:20-29 en Johannes 1:29-34 - Kom aan boord
20220515 10-00 UurC.J. van Rhijn - 1 Korintiers 12: 12 - 31 - Verschillende vrucht dragen
20220522 10-00 UurW. al Asaad - Johannes 20: 19 – 32
20220529 10-00 UurE.J. Messelink - Efeziërs 4: 11-16 en 1 Petrus 2: 1-5 - Oei ik groei
20220605 10-00 UurE. J. Broekhuizen - Handelingen 2: 22 - 42 - Pinksteren
20220612 10-00 UurB.J. Eikelboom - Marcus 3 : 20 – 35 - Afscheid van een Bijbelklas, H. Avondmaal
20220619 10-00 Uur P. Bustra - Romeinen 2:1-5 en Mattheus 7: 1-12
20220626 10-00 UurG. van Harten - Genesis 1: 1 – 2: 4 - Belijdenisdienst
20220703 10-00 UurE.J. Messelink - Mattheus 5: 1 – 12
20220710 10-00 UurD.J. Welfing - Johannes 1: 14-18 en Romeinen 8: 1-11
20220717 10-00 Uur A. Siebenga - Jesaja 63:1-6, 7-9
20220724 10-00 Uur F. Gerkema - Psalm 84
20220807 10-00 Uur J. Gerkema - Psalm 119: 25 – 32
20220814 10-00 Uur A. Siebenga - 2 Petrus 1:1-11 en Galaten 5:22,23
20220821 10-00 UurE.J. Messelink - Matteus 6: 1- 14 en 26-30
20220828 10-00 Uur J. Gerkema - Ezra 1: 1 – 7 en Ezra 3: 3, 4, 6 en 10 – 13
20220904 10-00 Uur E. Mouissie - Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-14
20220911 10-00 Uur H. van Winkelhoff - Psalm 44: 18-27 -Slaapt God? - H. Avondmaal
20220918 10-00 Uur F. Gerkema - 1 Petrus 4 : 7-11 - Startzondag - Bevestiging diaken - info kringen / goede doelen
20220925 10-00 UurW. van Dijk - Jakobus 5: 7 – 20 en Psalm 13
20221002 10-00 Uur E. Mouissie - Gen 12: 1 – 9, Gen 14: 11 - 16, Gen 18: 20 – 26 en 27 – 33 - Slachtoffercultuur
20221009 10-00 UurA. Balk - 1 Samuel 9: 1 – 10: 16 - Heilig Avondmaal
20221016 10-00 UurF. Schneider - Handelingen 6: 1-7 - Micha Zondag
20221023 10-00 UurE.J. Messelink - Kolossenzen 2: 6 – 15 en 3: 1 – 4
20221030 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 11: 27 – 12: 9 - een nieuwe stap zetten
20221106 10-00 UurMattheus 26:36-46, 27:46 en Lukas 24:25-27 - Jeugddienst
20221113 10-00 UurW.J. van der Linde - Markus 14 : 12 - 26 - Het avondmaal is een feestmaal
20221120 10-00 Uur F Gerkema - Psalm 56 - Voleindingszondag
20221127 14-00 UurF.R. Bruintjes - Psalm 119 : 52-56 en 61-63 en Handelingen 2 : 43-47 - Jubileumviering 50 jaar NGK Amersfoort
20221204 10-00 UurE. Mouissie - Gen. 17:1-6 en 15-17, Rom. 4:17-25, Joh. 8:48-59 - De schaterlach van het geloof
20221211 10-00 UurJ en F Gerkema - Johannes 13: 1-15 - Doop en belijdenisdienst
20221218 10-00 Uur B. Eikelboom - Mattheüs 1: 1 - 17 - Dirty Glory, een bijzonder geslachtsregister
20221225 10-00 UurA. Siebenga - Mattheüs. 2:1-12 - Kerstfeest
20221231 19-00 UurJ. Winter - Psalm 90 - Oudejaarsavond
20230101 11-00 UurE. Messelink - Openbaring 1 - Nieuwjaarsdag
20230108 10-00 UurH. van Winkelhoff - Efeze 5: 11-17 - De tijd uitkopen
20230115 10-00 UurW. Louwerse Mattheus 4: 12 – 17
20230122 10-00 Uur F Gerkema - Psalm 133
20230129 10-00 UurR. Koelewijn - Lukas 16: 9 tot 31
20230205 10-00 UurE. Mouissie - Genesis 12:1-13:2 - Retourtje Egypte
20230212 10-00 UurJ. Winter - Johannes 2
20230219 10-00 UurC.J. van Rhijn - Lucas. 7: 18 - 28
20230226 10-00 UurA. Abbring - Luk. 4:14-21, Jes. 61:1-3, Lev. 25:1,2 en 8-13 - Jezus heeft het genadejaar van de Heer uitgeroepen,
en zegt daarmee Wie Hij is!
20230308 19-30 UurF. Gerkema - Psalm 104 - Biddag gezamenlijke dienst CGK Ichthuskerk
20230305 10-00 UurB. Eikelboom - 2 Korintiërs 5: 11 – 21 - Ziet mijn leven eruit als Vrijheid?
20230312 10-00 UurJ. Gerkema - Lukas 13: 1 – 9 - H. Avondmaal
20230319 10-00 UurA. Balk - Lucas 7: 36-50 en Psalm 34: 1 -9
20230326 10-00 UurJeugddienst
20230402 10-00 Uur J.M. de Groot - Numeri 13:17-33
20230407 19-30 UurE. Messelink - Mattheus 27: 27 - 50 - Goede Vrijdag
20230406 19-30 UurW. Louwerse - Johannes 13: 1 – 15 - Witte Donderdag
20230409 10-00 UurF. Bruintjes - Psalm 16: 7-11 en Handelingen 2: 22-32 - Paasfeest
20230416 10-00 UurG. van Harten - Kolossenzen 3:1-11
20230423 10-00 UurH. van Winkelhoff - 1 Johannes 1: 5-9 en Marcus 14: 66-72 - Getuigen!
20230430 09-30 UurJ.C. Wessels - Johannes 21: 1 – 14 - Paasontbijt met de Opgestane (dienst in Ichthuskerk)
20230507 10-00 UurE. v. der Lingen - 1 Kor. 9 : 24 - 27 en 1 Kor. 12 : 12 - 20
20230514 10-00 UurA. Balk - Jesaja 5 en 1 Korintiërs 1:26-2:5 - Belijdenisdienst - H. Avondmaal
20230518 09-00 UurG. van Dijk - Genesis 41: 53-57 en Handelingen 1:4-11 en 2:32-36 - Hemelvaartsdag - Ichthuskerk
20230521 10-00 UurN. Hooiveld - Prediker 2: 22-26 en Jakobus 4: 1-10 - “Volg je hart” of volg je God
20230528 10-00 UurR. Koelewijn- Handelingen 2: 1-13 en 37 – 43 - Pinksterfeeest
20230604 10-00 UurT. Baron - Deuteronomium 6:4-9 - afscheidstour Tjeerd Baron
20230611 10-00 UurK. Smouter - Jozua 23: 1 -16 - Ik ga op reis en neem mee... - H. Avondmaal
20230618 10-00 UurE.J. Messelink - 1 Korintiers 12: 1 – 11
20230625 10-00 UurJeugd - Lukas 15
20230702 10-00 UurN. Hooiveld-Meijer - Psalm 145 en 1 Thessalonicenzen 1 - van God getuigen, Hoe, wat, waarom?
20230709 10-00 UurH. van Winkelhoff - Filippenzen 3: 4b -11 - een afvalprobleem - H. Avondmaal
20230716 10-00 UurJ. Gerkema - Jozua 1: 1 - 9
20230723 10-00 UurF. Gerkema - Spreuken 1:1-7
20230730 10-00 UurJ. Gerkema - Spreuken 15: 1 – 8 en 16: 20 - 24
20230806 10-00 UurF. Gerkema - Spreuken 14:10 en 22:2 en 14:31 en 19:17
20230813 10-00 UurE. Wild - Zangdienst
20230820 10-00 UurB.J. Eikelboom - 2 Samuël 7: 1 – 17 - Prachtige plannen en een beter plan
20230827 10-00 UurE. Messelink - Exodus 5: 1 tot 6: 17 en Nehemia 9: 14-17 - Bevrijding uit slavernij en verslaving.
20230903 10-00 UurC. Lodewijk - Johannes 9: 1 - 12
20230910 10-00 UurF.J. Schneider - Ester 1 - H. Avondmaal
20230917 10-00 UurE. Mouissie - Hand. 8:26-40, Jesaja 56:1-8 en Deut. 23:2 - Bevesteging ambtsdragers / Startzondag
20230924 10-00 UurF.R. Bruintjes - Psalm 84 en Joh.annes 2 : 18-22
20231001 10-00 UurB. Lakerveld - Genesis 5: 18-24 en Filippenzen 4: 4-9
20231008 10-00 UurC.J. van Rhijn - Leviticus 7: 11-21 en Matteus. 22: 1-14 - H. Avondmaal
20231015 10-00 Uur J.M. de Groot - Jesaja 58:1-11 en Efeziërs 2:3-10
20231022 10-00 UurW. Louwerse - Jozua 1: 1 – 9 en Jozua 5: 13 - 15
20231029 10-00 UurFamiliedienst gezamenlijk met Kerk van de Nazarener in het Corderius - Op reis
20231101 19-30 UurA. Th. Van Olst - Filippenzen 4:1-8 - Dank, ook als je bezorgd bent
20231105 10-00 UurM. van der Klis - Lukas 13: 6 - 9 en Jesaja 5: 1 - 7
20231112 10-00 UurC.W. Lodewijk - Exodus 16 : 1-13 en Johannus 6 : 47-51 - H. Avondmaal
20231119 10-00 UurF. Bruintjes - Genesis 23: 1 - 4 en 15 - 21 en 24: 54b – 67 en Efeze 5: 25 – 32
20231126 10-00 UurE. Mouissie - Johannes 11:17-27, Johannes 11:39-44 en Romeinen 8:10-11 - Eeuwigheidszondag - Geloof je dat?
20231203 10-00 UurJ. Winter - 1 Johannes 5: 1 - 1e Advent en Avondmaal

Luisterwijzer

Voor sommige diensten is een preek luisterwijzer beschikbaar. Hieronder kun je hem downloaden. Kom je naar de dienst, kijk dan of er een luisterwijzer is, print hem uit en neem hem mee naar de dienst.

Luisterwijzer
Lw-20230129 10-00 Uur
Lw-20230625 10-00 Uur

Presentatie bij de preek

Presentatie bij de preek
Presentatie-20220206
Presentatie-20220213
Presentatie-20220220
Presentatie-20220227
Presentatie-20220306
Presentatie-20220313
Presentatie-20220320
Presentatie-20220327
Presentatie-20220403
Presentatie-20220410
Presentatie-20220417
Presentatie-20220424
Presentatie-20220501
Presentatie-20220508
Presentatie-20220515
Presentatie-20220522
Presentatie-20220529
Presentatie-20220605
Presentatie-20220612
Presentatie-20220619
Presentatie-20220626
Presentatie-20220703
Presentatie-20220710
Presentatie-20220717
Presentatie-20220724
Presentatie-20220807
Presentatie-20220814
Presentatie-20220821
Presentatie-20220828
Presentatie-20220904
Presentatie-20220911
Presentatie-20220918
Presentatie-20220925
Presentatie-20221002
Presentatie-20221009
Presentatie-20221016
Presentatie-20221023
Presentatie-20221030
Presentatie-20221106
Presentatie-20221113
Presentatie-20221120
Presentatie-20221127
Presentatie-20221204
Presentatie-20221211
Presentatie-20221225
Presentatie-20221231
Presentatie-20230108
Presentatie-20230115
Presentatie-20230121
Presentatie-20230122
Presentatie-20230129
Presentatie-20230205
Presentatie-20230212
Presentatie-20230219
Presentatie-20230226
Presentatie-20230305
Presentatie-20230312
Presentatie-20230319
Presentatie-20230326
Presentatie-20230402
Presentatie-20230406
Presentatie-20230407
Presentatie-20230409
Presentatie-20230416
Presentatie-20230423
Presentatie-20230507
Presentatie-20230514
Presentatie-20230518
Presentatie-20230521
Presentatie-20230528
Presentatie-20230604
Presentatie-20230610
Presentatie-20230611
Presentatie-20230618
Presentatie-20230625
Presentatie-20230702
Presentatie-20230709
Presentatie-20230716
Presentatie-20230723
Presentatie-20230730
Presentatie-20230806
Presentatie-20230813
Presentatie-20230820
Presentatie-20230827
Presentatie-20230903
Presentatie-20230910
Presentatie-20230917
Presentatie-20230924
Presentatie-20231001
Presentatie-20231008
Presentatie-20231015
Presentatie-20231022
Presentatie-20231101
Presentatie-20231105
Presentatie-20231112
Presentatie-20231119
Presentatie-20231126
Presentatie-20231203