Kinderen en Jeugd

Kinderen in de kerk

Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij mij komen’ Marcus 10:13-16
Vanuit de liefde van God voor alle kinderen en voor ieder kind persoonlijk, zien wij de kinderen als belangrijk en waardevol. Kinderen zijn nu al onderdeel van de gemeente en dat willen we laten merken in de activiteiten die we hebben. We willen de kinderen in alles laten zien dat ze erbij horen en dat God van ze houdt!

Crèche

Voor de allerkleinste kinderen, van 0 t/m 2 jaar is er een crèche met oppas waar ze lekker kunnen spelen. Hier kan je je kind(eren) brengen voor de kerkdienst begint. Na afloop van de kerkdienst kan je je kind(eren) hier weer ophalen. De crèche doen we samen met de Kerk van de Nazarener, die ook in het Corderius diensten houdt.

Bijbelklassen

Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen naar de Bijbelklas. Er zijn 3 Bijbelklassen  in drie leeftijdsgroepen. We vinden het belangrijk dat een kind de ruimte krijgt om op zijn eigen niveau over God te leren.

De kinderen vanaf 3 jaar en groep 1 en 2 van de basisschool,  zijn welkom in Bijbelklas 1. Voor de kerkdienst begint kan je je kind(eren) naar de Bijbelklas 1 brengen. We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We praten daar met elkaar over, waardoor het ook voor de allerkleinsten te volgen is. We zingen, bidden, knutselen en spelen met elkaar.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basisschool zijn welkom in Bijbelklas 2. De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan naar Bijbelklas 3. Deze kinderen gaan eerst met hun ouders mee naar de kerkdienst. Na het zingen van een kinderlied (voor de preek begint) gaan de kinderen met hun leiding naar de Bijbelklas. Hier horen ze het Bijbelverhaal op hun niveau. Ook wordt er gepraat, geknutseld of gepuzzeld en gebeden. We gebruiken de methode Bible Basics van de NBG.

Voor de jeugd vanaf de brugklas t/m klas 3 en vanaf klas 4 t/m 6 van het voortgezet onderwijs is er op zondagavond club bij één van de leiding thuis.

Verder is er een jongvolwassenengroep.

Op de 2e zondag van de maand is er tijdens de preek een kinderzangdienst in plaats van de bijbelklas.

De kinderen van alle Bijbelklassen komen terug in de kerkdienst als de dienst bijna is afgelopen. We zingen dan nog een lied en alle grote en kleine mensen krijgen de zegen van onze God mee.

Als je voor het eerst bij ons komt: Bij de ingang van de kerk zijn gemeenteleden die iedereen welkom heten. Zij kunnen je vertellen waar de klaslokalen zijn en waar de crèche en Bijbelklas wordt gehouden.

Kerstfilm

Onderstaande kerstfilm is gemaakt samen met de kinderen voor de kerstdienst van 2016

Download film: Icon of KerstLegoFilm KerstLegoFilm (49.0 MiB)