Visie

Onze visie is gebaseerd op wat er in de Bijbel staat in Efeze 4: 15 en 16

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.  Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Dit kan vervolgens in de volgende punten uitgewerkt worden:

  • Verkondiging

Het doorgeven van het evangelie: de boodschap dat het echte leven alleen in Jezus Christus te vinden is

  • Levenstoewijding

De gemeente als geheel, en individuele gelovigen afzonderlijk willen hun leven geven aan God

  • Onderricht

Verdieping, verdere uitwerking en toepassing van het evangelie

  • Opzicht

Herderschap en opzicht wordt van ambtsdragers gevraagd. Zij zien erop toe dat binnen de gemeente geleefd wordt tot eer van God en dat zo het Lichaam van Christus wordt opgebouwd

  • Samenleven

Gelovigen weten zich aan elkaar verbonden, kennen elkaar, leven met elkaar mee en verdragen elkaar

  • Barmhartigheid

Heeft te maken met het wegnemen, bestrijden of verzachten van allerlei nood